#127 Đánh Giá Hoạt Động Của Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất TP. Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên

0
25#127 Đánh Giá Hoạt Động Của Văn Phòng Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất Thành Phố Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn 2008 – 2012

🌈 Số trang: 450

Bạn cần tải tài liệu này, vui lòng inbox tại:
——————————–
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐỖ THỊ LAN THÁI NGUYÊN – 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, đầy đủ chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc nghiên cứu thực tế địa phương để thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hoài ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước hết, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đỗ Thị Lan trực tiếp hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn góp ý chân thành thầy, cô giáo khoa Tài nguyên Môi trường, khoa Sau Đại học – trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký đất thành phố Thái Nguyên giúp đỡ thời gian nghiên cứu, thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn tới người thân gia đình đồng nghiệp động viên, khích lệ, tạo điều kiện tốt cho trình thực đề tài Một lần xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hoài iii MỤC LỤC Lời cam đoan .i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt viii Danh mục bảng ix Danh mục hình, sơ đồ ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích đề tài 3 Ý nghĩa đề tài Yêu cầu đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Cơ sở lý luận .5 1.1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2 Tổng quan vấn đề đăng ký đất đai 1.2.1 Đăng ký đất đai, bất động sản 1.2.1.1 Khái niệm đăng ký đất đai .9 1.2.1.2 Vai trò, lợi ích đăng ký Nhà nước đất đai 1.2.2 Cơ sở lý luận đăng ký đất đai, bất động sản .10 1.2.2.1 Hồ sơ đất đai, bất động sản 10 1.2.2.2 Nguyên tắc Đăng ký đất đai, bất động sản 10 1.2.2.3 Đơn vị đăng ký – đất 10 1.2.2.4 Đăng ký pháp lý đất đai, bất động sản 11 1.2.3 Hệ thống đăng ký đất đai bất động sản Việt Nam 12 1.2.3.1 Giai đoạn trước có Luật Đất đai 12 1.2.3.2 Giai đoạn từ có Luật Đất đai 1988 đến 1993 .13 1.2.3.3 Giai đoạn từ có Luật Đất đai năm 1993 đến năm 2003 13 iv 1.2.3.4 Giai đoạn từ có Luật Đất đai năm 2003 đến 14 1.3 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất .15 1.3.1 Cơ sở pháp lý tổ chức hoạt động VPĐKQSDĐ 15 1.3.1.1 Pháp luật đất đai 15 1.3.1.2 Bộ Luật Dân (2005) .16 1.3.1.3 Luật bổ sung sửa đổi số điều Luật đầu tư xây dựng (2009) 17 1.3.1.4 Nhận xét chung sở pháp lý tổ chức hoạt động VPĐKQSDĐ 19 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 19 1.3.2.1 Chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất .19 1.3.2.2 Nhiệm vụ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 20 1.4 Mô hình tổ chức đăng ký đất đai, bất động sản số nước 22 1.4.1 Australia: Đăng ký quyền (hệ thống Toren) 22 1.4.1.1 Văn phòng đăng ký quyền đất đai Northern Territory 22 1.4.1.2 Cơ quan đăng ký đất đai Bang Victoria 23 1.4.1.3 Cơ quan quản lý đất đai Bang New South Wales 23 1.4.2 Cộng hòa Pháp 24 1.4.3 Thụy Điển 26 1.5 Thực trạng hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nước ta 27 1.5.1 Tình hình thành lập 27 1.5.2 Chức năng, nhiệm vụ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất .28 1.5.3 Tình hình triển khai thực nhiệm vụ VPĐKQSDĐ .28 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 2.2 Địa điểm thời gian tiến hành 30 2.3 Nội dung nghiên cứu 30 2.3.1 Tình hình thành phố Thái Nguyên 30 2.3.2 Sơ lược trạng sử dụng đất công tác quản lý nhà nước đất đai thành phố Thái Nguyên .30 2.3.3 Sơ lược văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Thái Nguyên 30 v 2.3.3.1 Giới thiệu chung tổ chức máy VPĐKQSDĐ thành phố 30 2.3.4 Đánh giá hoạt động Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Thái Nguyên 30 2.3.4.1 Kết thực nhiệm vụ 30 2.3.4.2 Đánh giá chung hoạt động VPĐKQSDĐ 30 2.3.4.3 Nguyên nhân làm hạn chế hiệu hoạt động văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố .31 2.3.4.4 Các giải pháp nâng cao hiệu 31 2.4 Phương pháp thực .31 2.4.1 Phương pháp điều tra thứ cấp 31 2.4.2 Phương pháp điều tra sơ cấp 31 2.4.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 32 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Tình hình thành phố Thái Nguyên 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 3.1.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 3.1.2 Tình hình phát triển kinh tế, xã hội 35 3.1.2.1 Về cấu kinh tế 35 3.1.2.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế 37 3.1.3 Dân số, lao động, việc làm thu nhập 37 3.1.3.1 Dân số 37 3.1.3.2 Lao động .38 3.1.3.3 Thu nhập .38 3.1.4 Công tác Giáo dục Đào tạo y tế 38 3.1.4.1 Giáo dục đào tạo 38 3.1.4.2 Y tế .38 3.1.5 Cải cách hành 39
——————————–
🎁 Quà tặng Kho Sách Nói Phát Triển Bản Thân – Kỹ Năng Sống:
——————————–

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/luat-dat-dai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here