15.01.2013 – Dân Làm Báo – Hiến pháp 1960, 1980, 1992 là không hợp hiến

0
7Bài báo:

Hiến pháp 1960, 1980, 1992 là không hợp hiến

Nguyễn Nghĩa650 (Danlambao) – Cần một giải thích nhỏ về đầu đề của bài viết. Hiến pháp là khung luật cao nhất của một nhà nước. Viết rằng một Hiến pháp không hợp hiến có vẻ như không logic. Tuy vậy, điều này đã xảy ra đối với Hiến pháp Việt Nam 1960.

Bởi vì Hiến pháp 1960 được tuyên bố là bản sửa đổi của Hiến pháp VN 1946, mà bản sửa đổi này không hợp lệ, không tuân thủ qui định về “quyền sửa đổi Hiến pháp” của Hiến pháp 1946, nên Hiến pháp 1960 là không hợp hiến.

Những Hiến pháp được thông qua 1980, 1992 cũng đều tuyên bố là những sửa đổi của Hiến pháp trước đó.

Bản Hiến pháp trước đã không hợp hiến thì bản sửa đổi của nó cũng không hợp hiến.

Bài viết này sẽ dành để chứng minh tính không hợp hiến của Hiến pháp 1960.

1. Hiến pháp 1946

Hiến pháp 1946 là Hiến pháp tiến bộ, đưa nước Việt Nam từ một nhà nước Thực dân-Phong kiến trở thành một nhà nước dân chủ, mọi quyền lực thuộc về nhân dân thông qua Quốc hội và những cuộc bầu cử phổ thông, tự do, nhằm xây dựng một “nước Việt Nam độc lập và thống nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hòa bình của nhân loại.” (Lời mở đầu của HP 1946).

Hiến pháp 1946 gồm 7 Chương chứa 70 điều khoản gắn gọn. Mặc dù rằng bộ phận biên soạn bản dự thảo HP này gồm hầu hết là đảng viên cộng sản (xem Wikipedia HP VN 1946), HP 1946 không mang một tý dấu vết nào của ý thức hệ cộng sản.

Nguồn gốc:

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/luat-dat-dai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here