Điều 21 – Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2010
– Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ 0933 213 692 Ms Thảo.
– Tham khảo điều 21 tại đây:
– Xem thêm các điều khoản khác có lợi cho khách hàng tại đây:
Khi mua bảo hiểm nhân thọ, hoặc phi nhân thọ quý khách thường xem sét sản phẩm nhưng quên rằng đã có luật kinh doanh bảo hiểm quy định các vấn đề trong việc kinh doanh bảo hiểm. Và có những điều luật bảo vệ người mua bảo hiểm mà khách hàng nên xem.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

1 Comment

Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ

February 14, 2020

Điều 21 – Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2010

– Tư Vấn Bảo Hiểm Nhân Thọ 0933 213 692 Ms Thảo.

– Tham khảo điều 21 tại đây: http://bit.ly/2FvvBrA

– Xem thêm các điều khoản khác có lợi cho khách hàng tại đây: http://bit.ly/2zifFU3

Khi mua bảo hiểm nhân thọ, hoặc phi nhân thọ quý khách thường xem sét sản phẩm nhưng quên rằng đã có luật kinh doanh bảo hiểm quy định các vấn đề trong việc kinh doanh bảo hiểm. Và có những điều luật bảo vệ người mua bảo hiểm mà khách hàng nên xem.

Reply

Leave a Reply