Bình luận bản án luật Sở hữu trí tuệ, Tranh chấp "Thần đồng đất việt" – Phần 2

0
45#binhluanan #binhluanbanan #thandongdatviet #binhluanbananshtt
#binhluanan #binhluanbanan #binhluanbananshtt #nguyenthaicuongRadio #ThaicuongRadio #JFNRadio

#Bản án số 35/2019/DSST #Bản án số 774/2019/DSPT

Tóm tắt bản án: Họa sỹ Lê Linh kiện công ty phan thị về việc xác định tác giả duy nhất các hình tượng nhân vật hoạt hình.
Vấn đề pháp lý: xác định tác giả, đồng tác giả, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, hình tượng nhân vật hoạt hình, bảo hộ độc lập.

Bản án số 35/2019/DSST ngày 18/02 /2019 về tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ của Tòa án nhân dân Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh về xác định tác giả của các hình tượng nhân vật hoạt hình trong bộ truyện tranh thần đồng đất việt.

Bản án số 774/2019/DSPT ngày 03/9/2019 về tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ của Tòa án nhân dân Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh về xác định tác giả của các hình tượng nhân vật hoạt hình trong bộ truyện tranh thần đồng đất việt.
Nội dung:
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
[1] Xét: Vụ án được thụ lý trước nhưng được đưa ra xét xử sau khi Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 có hiệu lực. Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 103/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc thi hành Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 (sau đây viết tắt là Bộ luật tố tụng dân sự), các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự được áp dụng để giải quyết vụ án.
[2] Xét: Tranh chấp giữa Nguyên đơn và Bị đơn Phan Thị Mỹ Hạnh là tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân về quyền tác giả. Tranh chấp giữa Nguyên đơn và Bị đơn Công ty Phan Thị là tranh chấp phát sinh do Nguyên đơn cho rằng Công ty Phan Thị có hành vi xâm phạm quyền nhân thân của tác giả quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Sở hữu trí tuệ. Đây đều là tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ và không có mục đích lợi nhuận nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 4 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 của Bộ luật tố tụng dân sự.
[3] Xét: Việc giải quyết yêu cầu của Nguyên đơn đối với Bị đơn Công ty Phan Thị đòi hỏi phải giải quyết đồng thời yêu cầu của Nguyên đơn đối với Bị đơn Phan Thị Mỹ Hạnh. Căn cứ khoản 1 Điều 188 Bộ luật tố tụng dân sự, Nguyên đơn được quyền khởi kiện các Bị đơn để giải quyết trong cùng một vụ án.
[4] Xét: Công ty Phan Thị có trụ sở đặt tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, còn bà Phan Thị Mỹ Hạnh có nơi cư trú tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo điểm h khoản 1 Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự, Nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi Công ty Phan Thị đặt trụ sở giải quyết.
[5] Do đó, Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết vụ án theo yêu cầu của Nguyên đơn là đúng quy định pháp luật.
[6] Xét: Nội dung trình bày của Nguyên đơn tại các văn bản nộp cho Tòa án không phải là sự sửa đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện vượt quá phạm vi khởi kiện ban đầu. Vì vậy, Hội đồng xét xử xem xét yêu cầu khởi kiện đã được Nguyên đơn xác định giữ nguyên và trình bày tại phiên tòa.
[7] Xét: Đối tượng tranh chấp trong vụ án là hình thức thể hiện của các nhân vật Trạng Tí, Sửu Ẹo, Dần Béo, Cả Mẹo. Đây là các tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, là loại hình tác phẩm được bảo hộ theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 747 của Bộ luật dân sự năm 1995, điểm g khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ. Trong quá trình giải quyết vụ án, các đương sự có sử dụng thuật ngữ hình tượng nhân vật cho loại hình tác phẩm này. Do đó, cần sử dụng khái niệm “ hình thức thể hiện của các nhân vật ” theo đúng quy định của pháp luật.
[8] Xét: Các sự kiện, hành vi của các đương sự diễn ra trong thời gian có nhiều văn bản quy phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ được ban hành, sửa đổi, bổ sung. Tại phiên tòa, Người đại diện hợp pháp của các Bị đơn giao nộp cho Hội đồng xét xử Bản luận cứ bảo vệ bị đơn. Đoạn 126 của văn bản này có nêu: “ Nếu cho rằng định nghĩa trên chưa đủ rõ, thì căn cứ vào Điều 5 Luật SHTT để có thể áp dụng khoản 3, Điều 2 của Công ước Berne, mà Việt Nam là thành viên.”. Tuy nhiên, khi tranh tụng tại phiên tòa, Bị đơn lại cho rằng do Việt Nam chưa phải là thành viên của Công ước Berne nên không thể áp dụng quy định suy đoán tác giả của Công
ước Berne để xác định Nguyên đơn là tác giả duy nhất các tác phẩm. Vì vậy, trước khi đi vào xem xét yêu cầu của Nguyên đơn, cần xác định rõ nguyên tắc áp dụng pháp luật.
[…]
Xem thêm tại www.vnlawjournal.com
Password: nguyenthaicuong

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/dan-su

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here