Bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013, giao hàng tận nơi

0
35BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT DÂN SỰ SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2013 TÁC GIẢ HOÀNG THẾ LIÊN
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản Bộ sách bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013. Để giới thiệu và phổ biến những nội dung của Bộ luật dân sự năm 2005, cuốn sách bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013 do Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp biên Soạn gồm có 3 tập có nội dung cụ thể như sau:

Bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013 tập 1:

– Phần 1: những Quy định chung (tái bản có sửa đổi bổ sung)

– Phần 2: tài sản và Quyền Sở Hữu (tái bản có sửa đổi bổ sung)

Bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013 tập 2:

– Phần 3: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự (tái bản có sửa đổi bổ sung)

Bình luận khoa học bộ luật dân sự sửa đổi bổ sung 2013 tập 3:

– Phần 4: Thừa kế

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here