bình luận khoa học bộ luật dân sự xuất bản năm 2013 bán sách trên mạng giá rẻ

0
25BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬN DÂN SỰ NĂM 2005

XUẤT BẢN NĂM 2013

Trước đây, để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và thi hành Bộ luật dân sự năm 1995, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã phối hợp với Viện Khoa học pháp lý — Bộ Tư pháp biên soạn và xuất bản Bộ sách Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 1995 (gồm 2 tập). Để giới thiệu và phổ biến những nội dung của Bộ luật dân sự năm 2005, năm 2010 Nhà xuất bản đã cho ra mặt bạn đọc bộ sách bình luận khoa học bộ luật dân sự (gồm 3 tập) do Viện Khoa học pháp lý — Bộ Tư pháp biên soạn, PGS. TS. Hoàng Thế Liên — Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm chủ biên.

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here