bình luận khoa học bộ luật tố tụng dân sự, mới nhất 2013 download

0
21BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SƯ

ngày 29/3/2011, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự nhằm tiếp tục từng bước hoàn thiện một cách căn bản hệ thống pháp luật tố tụng dân sự nói chung và Bộ luật Tố tụng dân sự nói riêng; đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tố tụng dân sự. bình luật kh bộ luật tố tụng ds năm 2012 Cuốn sách do các nhà nghiên cứu khoa học pháp lý đang công tác tại Viện Nhà nước và Pháp luật biên soạn, bao gồm: TS. Trần Văn Biên, ThS. Bùi Đức Hiển, ThS. Lê Thị Hồng Nhung, ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS. Đinh Thế Hưng, ThS. Lê Thương Huyền, ThS. Dương Quỳnh Hoa, ThS. Đinh Thị Duy Thanh, ThS. Nguyễn Thu Dung, NCV. Phạm Thị Hiền và NCV. Nguyễn Thị Bảo Nga; đồng chủ biên là PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên và TS. Trần Văn Biên.

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/dan-su

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here