Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung, mới nhất 2013

0
18BÌNH LUẬN KHOA HỌC BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỚI NHẤT

CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phần thứ nhất: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

– Chương 1: Nhiệm vụ và hiệu lực của bộ luật tố tụng hình sự

– Chương 2: Những nguyên tắc cơ bản

– Chương 3: Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng

– Chương 4: Người tham gia tố tụng

– Chương 5: Chứng cứ

– Chương 6: Những biện pháp ngăn chặn

– Chương 7: Biên bản, thời hạn, án phí

Phần thứ Hai: KHỞI TỐ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ QUYẾT ĐỊNH TRUY TỐ

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/hinh-su

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here