Bộ luật dân sự 2005-2015 – NHỮNG SỰ THAY ĐỔI P4.1.QUYỀN NHÂN THÂN

0
32VIDEO VỪA QUA HIỀN ĐÃ CHIA SẺ VỚI CÁC BẠN NỘI DUNG
Phần thứ 1 – Những quy định chung
CHƯƠNG I: Nhiệm vụ và hiệu lực BLDS
Chương II: Những nguyên tắc cơ bản
Chương III: Cá nhân
+ Mục 1: NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN
BLDS 2005
cũng như
Phần thứ 1 – Những quy định chung
CHƯƠNG I: Những quy định chung
Chương II: XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ
Chương III: Cá nhân
+ Mục 1: NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here