bộ luật lao động chính sách tăng lương tối thiếu 2013 miễn phí giao hàng

0
32Theo đó, lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Để đảm bảo lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật lao động, quy định rõ quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn và nguyên tắc sử dụng lao động về tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chế độ thai sản, các loại chính sách bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, y tế…; Cụ thể như sau: NĐ số 103/2012/NĐ-CP ngày 04-12-2012 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với bộ luật lao động chính sách tăng lương tối thiếu 2013người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động; TT số 102/2012/TT-BTC ngày 21-6-2012 quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí; TT số 20/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27-8-2012 sửa đổi hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng, trung, sơ cấp nghề làm việc trong doanh nghiệp; NĐ số 100/2012/NĐ-CP ngày 21-11-2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp; TT số 23/2012/TT-BLĐTBXH ngày 18-10-2012 sửa đổi hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm bắt buộc; QĐ số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8-10-2012 hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; NQ số 21-NQ/TW ngày 22-11-2012 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012-2020; TT số 180/2012/TT-BTC ngày 24-10-2012 hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp…

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/lao-dong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here