Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

0
29Mua sách gọi : 0947 8o9.541 ; mua sách tại www.sachdaiduong.mysite.vn ; Các nghị quyết của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao về hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, lao động từ năm 2007 – 2017 ; Cẩm nang xây dựng nhà ở, văn phòng công sở theo cửu trạch vạn niên và ứng dụng thước lỗ ban trong xây dựng ;Cẩm nang công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan , đơn vị , doanh nghiệp ;Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, KINH TẾ NĂM (2013-2016) ; Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính , tự chịu trách nhiệm nguồn nhân lực ;Những câu nói làm thay đổi cuộc đời , danh ngôn cuộc sốngCẩm nang pháp luật dành cho nhà quản trị thành công ; Luật giáo dục và những quy định pháp luật cần bết dành cho hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường ;So sánh đối chiếu bộ luật hình sự 1999 và 2015 , và bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 ; Quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã và chế độ kế toán hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã ;Cẩm nang công tác thư viện ;Kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp dành cho giám đốc , lãnh đạo doanh nghiệp ;
Chính sách thuế và văn bản hướng dẫn áp dụng ;50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Những giá trị lịch sửMua sách gọi : 0947 8o9.541 ; mua sách tại www.sachdaiduong.mysite.vn ;Tuyển tập các quyết định giám đốc thẩm của tòa án nhân dân tối cao VỀ HÌNH SỰ, DÂN SỰ, KINH TẾ NĂM (2013-2016) ; Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính , tự chịu trách nhiệm nguồn nhân lực ;Những câu nói làm thay đổi cuộc đời , danh ngôn cuộc sốngCẩm nang pháp luật dành cho nhà quản trị thành công ; Luật giáo dục và những quy định pháp luật cần bết dành cho hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường ;So sánh đối chiếu bộ luật hình sự 1999 và 2015 , và bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung năm 2017 ; Quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã và chế độ kế toán hợp tác xã , liên hiệp hợp tác xã ;Cẩm nang công tác thư viện ;Kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp dành cho giám đốc , lãnh đạo doanh nghiệp ;
Chính sách thuế và văn bản hướng dẫn áp dụng ;50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Những giá trị lịch sử

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here