Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ.

XEM THÊM – MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:
XEM THÊM – GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA:

DANH SÁCH PHÁT LIÊN QUAN:
– Quê tôi miền Tây:
– Tư vấn hành chính:

LIÊN HỆ:
– Điện thoại: +84 888 46 49 22
– Nghề Nông:
– Facebook:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

3 Comments

Triển Huỳnh

February 17, 2020

Đia chinh đo sai trong sô đo thi lam Sao Anh

Reply

Den Nguyen

February 17, 2020

Cho Mình hỏi sổ của mình trên giấy chỉ ghi tổng met vuông mà không ghi sơ đồ bản vẽ gốc và cạnh, vậy anh

Reply

Xuân Hậu Mai

February 17, 2020

Minh xin trich luc đât nông nghiep họ nói kg có hô sơ kỷ thuật . Vậy là sao.ban giai thich dum minh voi

Reply

Leave a Reply