Công bố quy hoạch sử dụng đất đến 2020 thành phố Tân An

0
8Công bố quy hoạch sử dụng đất đến 2020 thành phố Tân An.
Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 48 Luật Đất đai năm 2013; Điều 6 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Căn cứ Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tân An.

UBND thành phố Tân An công bố công khai toàn bộ tài liệu về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Tân An trên trang thông tin điện tử thành phố, để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố biết và triển khai thực hiện.

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/luat-dat-dai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here