╔┓┏╦━━╦┓╔┓╔━━╗
║┗┛║┗━╣┃║┃║ X X║
║┏┓║┏━╣┗╣┗╣╰╯║
╚┛┗╩━━╩━╩━╩━━╝
Vi phạm hình sự
Vi phạm hành chính
Vi phạm dân sự
Vi phạm kỉ luật

Nguồn:https://batdongsancom.com/

4 Comments

Nguyễn Văn Trung

February 20, 2020

Sắp thi rồi mà vẫn còn lơ mơ phần này

Reply

Dũng Hồ Xuân

February 20, 2020

Bạn ơi, cho mình mượn video đk ko, nhóm mình cũng đag làm về vấn đề này nhưng bí ý tưởng quá

Reply

Việt Trần Đức

February 20, 2020

Đẹp quá

Reply

Việt Đức Channel Trần

February 20, 2020

=))

Reply

Leave a Reply