Cụ Kình giải thích về luật đất đai ở Đồng Tâm năm 2017. Xin bà con share rộng rãi để đồng bào cả nước biết được sự thật , quyết không để bọn báo đảng và bò đỏ xuyên tạc , ngậm máu phun vào người dân ở Đồng Tâm.
Để nhân dân cả nước biết được chính quyền chxhcnvn là một chính quyền KHỦNG BỐ DÂN, CƯỚP CỦA DÂN VÀ GIẾT HẠI DÂN.

KMT 1/12/2020.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Leave a Reply