điều 127 bộ luật hình sự năm 2015 tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

3
25Làm chết người trong khi thi hành công vụ là hành vi
dùng vũ lực ngoài những trường hợp được pháp luật cho
phép trong khi thi hành công vụ dẫn đến chết người
Điều 127: Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ
1. Người nào trong khi thi hành công vụ mà làm chết người do dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 08 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 02 người trở lên;
b) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Dấu hiệu pháp lý được mô tả trong cấu thành tội phạm của tội này là:
Khách thể: Xâm phạm quyền sống của con người.
Chủ thể: Là người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Người thực hiện hành vi này phải là người đang có nhiệm vụ thực hiện công việc theo quy định của pháp luật.
Mặt khách quan: Làm chết người trong khi thi hành công vụ (việc cán bộ, công chức… thực hiện các công việc theo đúng thẩm quyền của mình). Hành vi này có thể là dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép.
Mặt chủ quan: Lỗi cố ý nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích chung, lợi ích công đồng.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here