Đổi mới Luật Đất đai: Nhiều khó khăn trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra

0
23Đổi mới Luật Đất đai: Nhiều khó khăn trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra

Tuy nhiên, sau hơn ba năm thực hiện, Luật Đất đai 2013 đã và đang bộc lộ một số tồn tại. Nhiều khó khăn trong việc thực hiện thanh, kiểm tra Với những quy định tại Luật đất đai như hiện hành thì việc tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra dẫn đến sự vận dụng chưa đúng chuẩn mực theo ý tưởng của pháp luật cụ thể một số vấn đề như sau: Thứ nhất, điều chỉnh vượt khỏi phạm vi việc giải quyết các mối quan hệ đất đai, điều chỉnh những vấn đề đã được giải quyết bởi các luật khác ví dụ như xây dựng, xây dựng các công trình hạ tầng, về chính sách tài chính, về quỹ phát triển đất, về hành nghề tư vấn định giá đất…và một số nội dung khác trùng lặp hoặc không phù hợp. Thứ hai, phân chia đất đai thành nhiều loại đất nhất là trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo các mục đích sử dụng cụ thể để thực hiện quản lý, tạo tiền đề cho sự phức tạp trong quản lý và định giá đất, chưa phù hợp với thực tế sử dụng đất; thực hiện quản lý đất đai theo phép tính cộng trừ làm triệt tiêu tính kinh tế vốn có củ…

#Đổi #mới #Luật #Đất #đai #Nhiều #khó #khăn #trong #việc #thực #hiện #thanh #tra #kiểm #tra

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here