Giải quyết tranh chấp đất đai tại VN cho Việt Kiều

0
3Liên quan đến lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai – nhà ở, chúng tôi có kinh nghiệm:

– Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định ai là người sở hữu, sử dụng hợp pháp đất đai, nhà ở;
– Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai, nhà ở;
– Giải quyết tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản chung là đất đai, nhà ở;
– Giải quyết tranh chấp đòi đất đai, nhà ở;
– Giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai, nhà ở;
– Giải quyết Tranh chấp đất đai về chia tài sản chung, tài sản vợ chồng là đất đai, nhà ở;
– Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
– Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng đất đai, nhà ở.

Dịch vụ pháp lý giải quyết tranh chấp đất đai:

Chi tiết liên hệ văn phòng luật sư:

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/luat-dat-dai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here