Hoàn thiện pháp luật đất đai để ngăn thất thoát nguồn lực

1
34#InvestTV

Một trong những giải pháp đẩy mạnh quản lý nhà nước đối với đất đai được đưa ra là việc xây dựng lưới giá đất. Cần đẩy mạnh việc triển khai các dự án song phương và đa phương ứng dụng công nghệ định giá đất tiên tiến của các quốc gia tiến bộ.

▶ Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

▶ Liên hệ quảng cáo: 0976 212 555

▶ Email: quangcao@invest.com.vn
_

Mời các bạn theo dõi chương trình trên Invest TV

▶ Đăng ký theo dõi kênh:
▶ Fanpage:
▶ Invest TV – :
▶ Invest News :

© Invest TV | Diễn đàn Nhà đầu tư

Nguồn:https://batdongsancom.com/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here