Hướng dẫn mới về ghi thông tin người sử dụng đất trên GCN

2
36Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP về thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số Thông tư hướng dẫn liên quan.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here