Một chế độ thối nát cán bộ công chức từ to đến bé chỉ lừa dân để tính chuyện bảo vệ hành vi ăn cướp của dân, CS tuyển toàn những loại vô ăn hóa vào làm trong bộ náy chính quyền thì làm gì có CNXH

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://liendoanluatsu.com/tu-phap

12 Comments

toan nguyen van

February 7, 2020

đường cùng một đổi mười

Reply

Thanh Ai

February 7, 2020

cơ chế và qui luât cũa ngành tòa án là đây thương tôn pháp luât cũa ngành tòa án là đây vì hoc thức có pháp luât thừa hiễu nhưng không đao đức không lòng tin không trung thưc hoàn toàn không có tình người là vô đich chĩ là tãng băng nỗi còn chìm thì vô đich có khắp moi nơi trên 63 tĩnh thành vì có người chống lưng bao che bão kê là thương sách cũa ngành tòa án vấn đề này dư luân thừa hiễu từ lâu lắm rồi

Reply

kim thi

February 7, 2020

Mấy con cán bộ…
Thằng nào thiếu đức vớ phải nó thì xui.
Con nó đẻ ra ko có não ko có tim.

Reply

Le Phat

February 7, 2020

Dề nghị bác tăng phong bì lên 5củ nữa là mấy con đĩ ngựa này nó quí bác như bác hồ luôn

Reply

đức tri nguyễn đức tri

February 7, 2020

tòa án mà nói kg làm theo luật được vậy đất nước này là xã hội đen a

Reply

Chính Nguyễn Văn

February 7, 2020

Con can bộ ăn tiền thuế của dân mà nói ở đây ko làm theo luật thực quá đáng cười

Reply

duy nguyen

February 7, 2020

Loại cặn bã

Reply

Odie Fremont

February 7, 2020

bao thơ của bác chưa đủ chất bồi dưỡng!

Reply

lê xuân trường

February 7, 2020

buồn cho đất nước quá tại sao càng ngày càng lắm người hết yêu nước

Reply

Live Me

February 7, 2020

Chòphong bì chu.co.gìdau

Reply

Trần Chân

February 7, 2020

Ý đ/c cán bộ nói vậy thì luật không khác gì cái bóng,mình đi một bước thì cái bóng của mình nó lại đi trước một bước,không bao giờ đuổi được.Như vậy chỉ còn biết chờ khi nào trời tối đen như mực không còn bóng nữa thì luật mới hiện hữu? Luật chỉ có về đêm?.

Reply

Tuấn Nguyễn Văn

February 7, 2020

Làm ít chơi nhiều

Reply

Leave a Reply