Tổ chức lực lượng thẩm định giá không khác gì lực lượng cưỡng chế; Tiến hành chiếm giữ tài sản thậm chí muốn tấn công người dân… là những gì vừa diễn ra tại tỉnh Long An. Hãy cho chúng tôi biết như thế có đúng luật?

Nguồn:https://batdongsancom.com/

4 Comments

tien vivan

February 25, 2020

Nghe từ một phía biết đâu đc

Reply

le van thuong

February 25, 2020

Ông NPT ở đâu rồi. Ông nên cho biết những đảng viên của ông làm như vay đúng hay sai.

Reply

lk canh

February 25, 2020

để cho nó cướp hết đi đỡ mất công gìn giữ.cướp nó cầm súng cầm vũ khí chống với nó chỉ toi mạng thôi

Reply

QUANGMINH DAI

February 25, 2020

TAI SAO MAY BO MAT DI CUONG CHE CUOP DO CUA DOANH NGHIEP SAO NHIN HOAI CUNG KHONG HINH DUNG DUOC TOAN BO XAU XI QUA HO NAM LUAT NHUNG BAT CHAP COI THUONG PHAP LUAT DEN NHU VAY

Reply

Leave a Reply