Luật Dân Sự 1 – Chương 1 – Chủ Đề 1 – Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự

1
27Mục tiêu học tập chủ đề

– Trình bày được đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự.

– Phân biệt được luật dân sự với một số ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://liendoanluatsu.com/dan-su

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here