Mục tiêu học tập chủ đề

– Trình bày được khái niệm và đặc điểm năng lực pháp luật dân sự của cá nhân.

– Trình bày được các điều kiện tuyên bố cá nhân mất tích, tuyên bố cá nhân chết và hiệu lực của việc tuyên bố mất tích, tuyên bố chết

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://liendoanluatsu.com/dan-su

Leave a Reply