Luật Dân Sự 1 – Chương 2 – Chủ Đề 3 – Năng lực hành vi dân sự của cá nhân

0
25Mục tiêu học tập chủ đề:
– Trình bày được khái niệm và các mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân.
– Trình bày được các trường hợp cần giám hộ hoặc cần đại diện

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here