LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI 2014, mới phát hành

0
26LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI 2014

Phần 1. Luật đất đai năm 2014

Phần 2. Quy định về quản lý sử dụng đất, tiền thuê đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư

1. Quyết định 755 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở xã, thôn…

2. Quyết định 29/2013 về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm

Phần 3. Chính sách mới về nhà ở, hỗ trợ về nhà ở

1. Nghị định 188/2013 của Chính Phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

2. Thông tư 14/2013 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chính Phủ về quản lý sữ dụng nhà ở thược sở hữu nhà nước

3. Nghị định 84/2013 quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

3. Thông tư 07/2013 hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở

4. Nghị định số 34 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Phần 4. Định mức kinh tế, kỷ thuật lưu trữ tài liệu đất đai, xây dựng cơ sở đại chính

Phần 5. Giải quyết khiếu nại tố cáo và tranh chấp đất đai

Phần 6. Quy định về thuế, phí trước bạ đối với chuyển nhượng đất đai, bất động sản, phí, lệ phí

Luật đất đai sửa đổi 2014 dày 415 trang, khổ 20×28, gia phát hành toàn quốc 350.000đ

Liên hệ : 0935 983 988

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here