Luật khiếu nại

4
28QUỐC HỘI
_____
Luật số: 02/2011/QH13
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

LUẬT
KHIẾU NẠI
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật khiếu nại.
Ghé thăm trang nhà:

Góp ý trao đổi liên lạc:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

4 COMMENTS

  1. vu thũ thiêm mười mấy năm đi tìm công lý nhà tan cữa nát cũng là lich sữ luât khiếu nai phãn ãnh cũa người dân vì luât chĩ nằm trên giấy vì phép vua phãi thua lê làng hành dân là vô đich cần phãi xữ lý nghiêm minh những chức quyền coi thường pháp luât trong khi thưc thi công vu có như vây mới hơp lòng dân
    tôi ỡ phường 2 quân 5 tôi cũng đi khắp moi nơi đễ tìm công lý ngày 4 tháng 4 năm 2018 tôi phãi đến tân nơi ũy ban quân 5 đễ nhân văn bãn cho đến bây giờ chưa có ai giãi quyết hơp tình hơp lý đến nơi đến chốn đúng pháp chĩ giãi quyết bằng hình thức vì trong văn bãn thời han giãi quyết là bao nhiêu ngày chồng tôi là bô đôi đi cam pu chia bão vê tỗ quốc năm 1981 chưa đươc hưỡng bất cứ quyền lơi gì hoàn cãnh rất khó khăn trong cuôc sống chính quyền đia phương không giúp đỡ chĩ gây áp lưc ép dân đến con đường cùng vì dân không có ai bao che bão kê là thương sách cũa bô máy công quyền
    tôi trần thi ngoc thanh ỡ 206 22 nguyễn biễu phường 2 quân 5 thành phố hồ chí minh nghe đến luât khiếu nai phãn ãnh là nỗi ám ãnh cũa người dân vì luât chĩ nằm trên giấy

  2. luât khiếu nai phãn ãnh chĩ nằm trên giấy chức quyền hành dân là vô đich vu thũ thiêm cũng đũ chứng minh sư thât cũa thưc tế vì dân không có ai bao che bão kê là thương sách cũa bô máy công quyền ho đỗ tên thừa hâu qũa người dân lãnh đũ nên sa thãi những chức quyền trong khi thưc thưc pháp luât lai coi thường pháp luât trong khi thưc thi công vu lơi dung chức quyền gây áp lưc ép dân đến con đường cùng

  3. CẢNH BÁO: NGUY CƠ MẤT NHÀ, ĐẤT DO VAY TIỀN NGUYỄN THU THỦY BẰNG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG: http://acbamientay.xyz/2018/06/04/canh-bao-nguy-co-mat-nha-dat-do-vay-tien-nguyen-thu-thuy-bang-hop-dong-chuyen-nhuong/

  4. ông bà tôi có để lại 1 mảnh đất tại ấp tân bằng xã tân bằng huyện thới bình tỉnh cà mau nhiều lần giải quyết chính quyền ấp xã huyện tỉnh đã thừa nhận nguồn gốc của ông bà để lại những khi giải quyết xong không thừa mà cũng không thắng trao qua đổi lại nói rằng thời trước đã làm để từ từ tôi tháo gỡ đơn đút vào khi giải quyết ông này đợi ông kia ông kia đòi ông nọ rồi ngâm để đó vì thời trước khi cấp quyền sử dụng đất chùa của ông bí thư xã bắc của chủ tịch xã đã chiếm dụng trên 40.0000m2 ngăn chàng không cho cấp quyền sử dụng đất cho đến chừng nào giải quyết đất với ông này rồi còn lại mới cấp quyền sử dụng đất em rất cảm ơn sd 01677528429 em ở ấp tân bằng xã tân bằng quyền thới bình tỉnh cà mau

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here