[Lương Tuấn Nghĩa]: Luật Nhà ở năm 2014 (Phần 1) – Những quy định chung

0
231. Mục đích: Kênh Lương Tuấn Nghĩa (trên YouTube) nhằm hướng dẫn thực hiện pháp luật trực tuyến, trực quan, sinh động.
2. Đặc điểm: Kênh Lương Tuấn Nghĩa cung cấp thông tin về Hệ thống pháp luật Việt Nam – một hệ thống pháp luật rất phong phú, đa dạng, điều chỉnh hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội; bao gồm các ngành luật, chế định pháp luật và các quy định pháp luật; cụ thể đó là Hiến định, Luật định, Pháp định, Nghị định và Quy định.
3. Mô hình: Kênh Lương Tuấn Nghĩa lựa chọn môi trường mạng để hướng dẫn thực hiện pháp luật Việt Nam.
4. Bản quyền tác giả thuộc về Lương Tuấn Nghĩa.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here