Muối của Đất ̣- Bài 11, Quyền Năng và Hoạt Động của Thiên Đàng

1
34Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 5:13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.

Mục đích: Đức Chúa Jesus muốn con dân của Ngài là muối của đất. Chúa đặt để bạn trong thế gian này để tích cực giúp đỡ mọi người khỏi sự hư hoại của ma quỉ, giúp họ trở nên những muối kế tiếp của đất, và Ngài được vinh hiển qua đời sống của mỗi chúng ta.

Lớp học online mỗi chiều Chúa Nhật, lúc 8 pm giờ miền Đông Hoa Kỳ, gọi vào số 1-857-232-0476 số code 650339.
Download MP3 bài giảng hay PDF dàn bài, xin vào
Xin liên lạc với chúng tôi qua email: nuocchaduocden@gmail.com

Nguồn:https://batdongsancom.com/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here