NGHỈ DƯỠNG SỨC, PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU THAI SẢN

0
119
nghi-sau-thai-san

Tôi vừa nghỉ chế độ thai sản 6 tháng và đã quay trở lại làm việc được 1 tuần. Tuy nhiên sức khỏe tôi hiện tại chưa được tốt thì có thể xin nghỉ thêm để dưỡng sức không?

Câu hỏi:

Tôi làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu được 5 năm, được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tôi vừa nghỉ chế độ thai sản 6 tháng và đã quay trở lại làm việc được 1 tuần, tôi cũng đã nhận tiền chế độ thai sản đầy đủ. Tuy nhiên sức khỏe tôi hiện tại chưa được tốt, gặp khó khăn khi đi làm việc. Tôi xin hỏi là với trường hợp của tôi thì có thể xin nghỉ thêm để dưỡng sức không?

Trả lời:

Về trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Luật bảo hiểm xã hội có quy định về trường hợp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản tại điều 41 như sau:

“1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.”

Như vậy, trường hợp của bạn sẽ được nghỉ dưỡng sức. Thời gian nghỉ dưỡng sức được quy định tại sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định tại khoản 2 điều 41 Luật bảo hiểm xã hội như sau:

“a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.”

Căn cứ vào những quy định trên bạn có thể áp dụng đối với trường hợp cụ thể của bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here