NHỮNG LƯU Ý VỀ TUỔI TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

0
21NHỮNG LƯU Ý VỀ TUỔI TRONG BỘ LUẬT HÍNH SỰ 2015
1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật hình sự quy định (Bộ luật hình sự 2015)
2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người và một số tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trong Bộ luật hình sự (Bộ luật hình sự 2015)
3. Chưa đủ 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm hình sự
4. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.
5. Phạm tội với người dưới 16 tuổi, người đủ 70 tuổi trẻ lên hoặc xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội là tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 52 BLHS 2015.
6. Trường hợp người phạm tội là người 70 tuổi trở lên, người đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có thể đươc tha trước thời hạn (có điều kiện).
7. Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi;
8. Việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here