Oxfam – Các câu chuyện chọn lọc từ đợt tham vấn cộng đồng sửa đổi Luật đất đai

0
27Nhằm chuyển tải tới các nhà hoạch định chính sách những kinh nghiệm và nguyện vọng của người dân và cộng đồng, các tổ chức – Oxfam, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Mạng lưới An ninh Lương thực và Giảm nghèo, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, Quĩ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo, Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển, TW Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Quản lý đất đai – cùng nhau hợp tác thực hiện các hoạt động tham vấn cộng đồng để phục vụ hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Quá trình tham vấn tập trung thu thập kinh nghiệm và khuyến nghị của nông dân sản xuất quy mô nhỏ, người nghèo, các nhóm yếu thế, nữ chủ hộ và đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tham vấn chú trọng đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi trong quyền sử dụng đất, đất nông nghiệp cho đồng bào dân tộc thiểu số, định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Các cuộc tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được thực hiện với 1300 người, bao gồm các nông dân nghèo và đại diện các nhóm yếu thế khác như người dân tộc thiểu số, phụ nữ…tại 22 xã thuộc 11 huyện của 4 tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Bình và Long An.

Mục đích cơ bản của tham vấn cộng đồng là lắng nghe những câu chuyện, kinh nghiệm, tình huống cụ thể và những nguyện vọng sâu sắc của người dân về các vấn đề đất đai liên quan tới các nhu cầu sống còn của họ, trên cơ sở đó nhận diện thực trạng quản lý và sử dụng đất, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém,và đưa ra các khuyến nghị đóng góp cho Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Nội dung tham vấn xoay quanh các vấn đề chính được người dân quan tâm nhiều nhất, bao gồm: Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chế độ sử dụng đất đối với đất nông nghiệp do nông dân sử dụng, quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ và chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số và giao đất và quản lý đất đai của các nông lâm trường; các quy định của pháp luật về định giá đất; cơ chế Nhà nước thu hồi đất và giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người bị thu hồi đất. Nội dung tham vấn cộng đồng tiếp cận trên hai tiêu chí cơ bản là sự tham gia của cộng đồng và tính minh bạch.

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/luat-dat-dai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here