Quyền lợi khi được tạm hoãn hợp đồng lao động từ năm 2021

0
25Đặc biệt, khi Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ năm 2021, các trường hợp tạm hoãn càng được mở rộng hơn n.ữa.Khoản 1, điều 30 Bộ Luật Lao động 2019 qu.y địn.h các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ dân quân tự vệ . Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo pháp luật tố tụng hình sự . Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở c.ai ngh.iện hoặc cơ sở giáo d.ục bắt buộc . Lao động n.ữ mang tha.i nếu tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới tha.i nhi . Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh ngh.iệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100 percent vốn điều lệ . Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với phần vốn Nhà nước tại doanh ngh.iệp . Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh ngh.iệp đối với phần vốn của doanh ngh.iệp đầ.u tư tại doanh ngh.iệp khác . Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.So với hiện nay, Bộ Luật Lao động mới đã bổ sung thêm một số trường hợp để phù hợp hơn với thực tiễn như người lao động thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ, người lao động thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn của doanh ngh.iệp tại doanh ngh.iệp khác…Nếu như Bộ Luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn không đề cập tới quyền lợi của người lao động trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động thì khoản 2, điều 30 Bộ Luật Lao động 2019 đã làm rõ vấn đề này. Cụ thể Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương, quyền và lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có qu.y địn.h khác.Quy định mới này sẽ phần nào gỡ rối cho doanh ngh.iệp khi gi.ải quyết chế độ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.Ngoài ra, cũng như hiện nay, trong 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có mặ.t tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết nếu hợp đồng còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có qu.y địn.h khác.

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/lao-dong

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here