Sách Bộ Luật Hình Sự Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2017

0
20Pháp luật hình sự là một trong những công cụ rất quan trọng, nó là cơ sở pháp lý để bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích và an ninh đất nước, quyền công dân và quyền bình đẳng của mọi công dân. Ngoài ra, nó còn là cơ sở để giáo dục ý thức của mọi người dân chấp hành luật pháp.
các bạn vào linh chi tiết hướng dẫn:

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here