Sách chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung có hiệu lưc từ ngày 01/01/2015

0
21Chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ 01/01/2015

MỤC LỤC

Phần 1: Hệ thống văn bản các chính sách mới sửa đổi, bổ sung
1. Luật số 71/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi và bổ sung các Luật thuế
2. Những điểm mới sửa đổi bổ sung về thuế theo Luật số 71/QH13 sửa đổi bổ sung các luật thuế
3. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
4. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế
5. Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
6. Những điểm mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
7. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
8. Những điểm mới của thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế
9. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
10. Những điểm mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.
Phần 2: Một số văn bản mới của Bộ Tài chính và tổng cục thuế hướng dẫn giải đáp vướng mắc về thuế
1. Công văn số 172/TCT-TNCN ngày 16/01/2015 của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
2. Công văn số 165/TCT-CS ngày 15/01/2015 của Tổng cục Thuế về thuế nhà thầu liên quan đến bán hàng tại kho ngoại quan
3. Công văn số 109/TCT-CS ngày 14/01/2015 của Tổng cục Thuế hướng dẫn giải quyết vướng mắc về phạt tiền thuế
4. Công văn số 87/TCT-CS ngày 12/01/2015 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT đối với lĩnh vực cung cấp hơi nước cho sản xuất
5. Công văn số 65/TCT-CS ngày 08/01/2015 của Tổng cục Thuế về thuế TNDN đối với khoản hoàn nhập dự phòng quỹ trợ cấp việc làm
6. Công văn số 63/TCT-CS ngày 08/01/2015 của Tổng cục Thuế giải đáp vướng mắc về chính sách thu tiền thuê đất
7. Công văn số 59/TCT-CS ngày 08/01/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách tiền thuê đất
8. Công văn số 55/TCT-CS ngày 08/01/2015 của Tổng cục Thuế về ưu đãi thuế TNDN
9. Công văn số 17/TCT-CS ngày 05/01/2015 của Tổng cục Thuế về chính sách thu tiền đất
10. Công văn số 5929/TCT-CS ngày 31/12/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN
…..

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/luat-dat-dai

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here