Sách Hệ thống toàn văn 18 luật

0
37Sách Hệ thống toàn văn 18 luật mới nhất.
Các bạn có thể đặt mua sách tại
Hệ thống toàn văn 18 luật đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 khóa XIII hiệu lực thi hành từ năm 2015-2016

Nội dung cuốn sách như sau:

Luật tổ chức Quốc hội, số 57/2014/QH13 ngày 20-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-01-2016);

Luật bảo hiểm xã hội, số 58/2014/QH13 ngày 20-11-2014 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016);

Luật căn cước công dân, số 59/2014/QH13 ngày 20-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016);

Luật hộ tịch, số 60/2014/QH13 ngày 20-11-2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016;)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hàng không dân dụng Việt Nam, số 61/2014/QH13 ngày 21-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

Luật tổ chức tòa án nhân dân, số 62/2014/QH13 ngày 24-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-06-2015);

Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân, số 63/2014/QH13 ngày 24-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-06-2015);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự, số 64/2014/QH13 ngày 25-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

Luật nhà ở, số 65/2014/QH13 ngày 25-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

Luật kinh doanh bất động sản, số 66/2014/QH13 ngày 25-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

Luật đầu tư, số 67/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

Luật doanh nghiệp, số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, số 69/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, số 70/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-01-2016);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế, số 71/2014/QH13 ngày 26-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-01-2015);

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, số 72/2014/QH13 ngày 27-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

Luật công an nhân dân, số 73/2014/QH13 ngày 27-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015);

Luật giáo dục nghề nghiệp, số 74/2014/QH13 ngày 27-11-2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01-07-2015).

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/tu-phap

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here