Sách luật thi hành án dân sự

0
22Mua sach goi : 0947.809.451 www,sachnganle.com
Sách luật thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung) được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 quốc hội
LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ, THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Thi hành án dân sự (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật Thi hành án dân sự số 64/2014/QH13)

Phần II. Bộ luật Tố tụng dân sự và văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành

Phần III. Quy định mới nhất về hòa giải và giải quyết tranh chấp đối với các vụ dân sự

Phần IV. Quản lý phí, kinh phí và chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự;

Phần V. Hướng dẫn mới nhất về quản lý thi hành án dân sự và công tác cưỡng chế thi hành;

Phần VI. Công tác bồi thường và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án dân sự;

Phần VII. Luật Tổ chức Tòa án nhân dân – Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (có hiệu lực từ 01-6-2016) và các quy định có liên quan.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here