Sai luật đất đai 2003 của ÔNG ĐỖ XUÂN TUYÊN – PCT thị xã Hưng yên cưỡng chế nhà ô Vũ Trường Sâm

9
24Đại gia đình ông Vũ Trường Sâm đã CHÁY HẾT MÌNH để bảo vệ ĐẢNG, bảo vệ PHÁP LUẬT trước việc làm sai trái của ÔNG ĐỖ XUÂN TUYÊN – PHÓ CHỦ TỊCH thị xã Hưng yên ngày 03/04/2007
. Tài liệu trong nick www.facebook.com/vutiennamdthn

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://liendoanluatsu.com/luat-dat-dai

9 COMMENTS

 1. Từ năm 2005 đến nay, Ban GPMB các CTGT tỉnh Hưng yên cùng NHÓM LỢI ÍCH trong Chính quyền tỉnh Hưng yên " Lật Lọng" gia đình tôi.Họ làm trái pháp luật, phá hủy tài sản cuả gia đình tôi. 9 năm nay HỌ đã và đang cướp đi QUYỀN SỐNG, QUYỀN ĐƯỢC SỐNG, QUYỀN ĐƯỢC MƯU CẦU HẠNH PHÚC của 17 con người.
  Tôi tha thiết đề nghị CHÍNH PHỦ, đặc biệt là Ngài Thủ Tướng NGUYỄN TẤN DŨNG mau chóng chỉ đạo CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN làm rõ việc làm sai trái pháp luật trong vụ CƯỠNG CHẾ ĐẤT Ở CỦA ĐẠI GIA ĐÌNH ÔNG VŨ TRƯỜNG SÂM, THÀNH PHỐ HƯNG YÊN,TỈNH HƯNG YÊN Trả lại danh dự,TRẢ LẠI ĐẤT, đền bù thiệt hại cho đại gia đình tôi để CỨU CUỘC SỐNG mưu sinh HIỆN NAY ( 24/10/2014) RẤT NGUY KHỐN CỦA 17 CON NGƯỜI. Đề nghj Ngài Thủ Tướng gấp rút chỉ đạo TÒA HÀNH CHÍNH TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO căn cứ vào ý kiến xác minh của BAN BÍ THƯ TW ĐẢNG để mau chóng ra phán quyết xét sử vụ án. KÍNH CHÚC THỦ TƯỚNG KHỎE, MANG HẾT SỨC MÌNH PHỤC VỤ NHÂN DÂN.( các tài liệu có trong Nick facebook : Nam Vu )

 2.  
  Hãy trả lại NGAY quyền sống, quyền được sống, quyền mưu cầu hạnh phúc cho 17 con người

 3. Tôi xin trình bầy trình tự sự vụ của gia đình tôi nhờ Công Luận LÊN TIẾNG
  giúp tôi:
  CÁC dữ liệu quan trọng có nội dung văn bản đầy đủ, 
  quyết định việc làm sai pháp luật có trong nick facebook : www.facebook.com/vutiennamdthn
  – Năm 2002 tỉnh Hưng yên được Bộ giao thông vận tải ( quyết định 2639/QĐ-KHĐT) phê duyệt quy hoạch mở rộng đoạn Km 30 + 650 đến Km 36 + 150 đường 39A cụ thể : “Bề rộng nền đường là 54m; Bề rộng phần xe chạy hai bên là 30m; Bề rộng dải an toàn hai bên là 1m ; Bề rộng dải phân cách giữa là 3m; Bề rộng dải trồng hao và GIAO THÔNG TĨNH hai bên là 6m; Bề rộng hè đường hai bên là 14m; “
  – Ngày 31 / 07 / 2003 Tỉnh ủy Hưng yên có Thông báo số 365 – TB/TU có nội dung “ Chủ trương giải phóng mặt bằng tính từ tim đường về hai bên là 47m . Việc thực hiện nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, lợi ích công cộng …phải đảm bảo đúng chính sách, công khai, công bằng “.
  – Vị trí đất của đại gia đình tôi cách xa tim đường là 43 – 68 m ( như ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy thì đất của đại gia đình tôi bị dự án chiếm dụng vào 4m ( diện tích làm đường là 177m ). Còn lại ( 68 – 4 = 64 m chiều sâu) bằng 90% diện tích đất ở liền kề phía trong của đại gia đình nằm ngoài dự án ).
  – Ngày 22 /10/ 2004 Tỉnh ủy Hưng yên ra Thông báo số 650 – TB/TU trích nội dung “ Những đoạn, vị trí khi lùi phía sau là đất công hoặc đất 03 thì lùi đủ 47m từ tim đường, những đoạn và vị trí khi lùi vào đất thổ cư thì giải phóng mặt bằng đúng theo yêu cầu của dự án. Những việc làm chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy phải kiểm tra lại và sửa ngay “ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY ĐÃ RA THÔNG BÁO NHẰM NGĂN CHẶN,CẢNH BÁO VIỆC LÀM SAI TRÁI của Ban giải phóng mặt bằng
  – Ngày 03 /12/2004 UBND tỉnh Hưng yên ra Quyết định 3053/QĐ-UB. Tại điều 1 chỉ rõ “ Thu hồi 40.399,8m…..Giao 40.399,8m đất cho Ban giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông tỉnh để nâng cấp, mở rộng QL 39A thị xã Hưng yên” ,nghĩa là không còn 1m nào để dùng vào việc khác( Dự án khác) mà chỉ để nâng cấp mở rộng đường trong dự án mở rộng QL39A.
  – Biên bản kiểm kê tài sản các ngày 28;29/ 04/ 2005 đã ghi rõ phần diện tích dự án nâng cấp mở rộng QL39A chiếm dụng ( tổng diện tích làm đường là 177m).
  – Giấy cam kết của các hộ
  – Biên bản hiện trường ngày 28/11/2005 giữa gia đình với Ban giải phóng mặt bằng “ Đã cùng tiến hành cùng bàn giao mặt bằng để làm đường 39A thuộc khu vực Km 33 + 750 đến Km 33 + 800 đầy đủ và đúng cam kết của các hộ “.
  Các căn cứ của quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất số 16; 17; 18; 19; 20; 21 cùng ngày 16/03/2007 có toàn bộ nội dung như sau:
  – Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003
  – Căn cứ Khoản 3 Điều 39 Luật đất đai ngày 26/11/2003
  – Căn cứ Điều 47 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi.
  – Căn cứ Quyết định số 3053/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh Hưng yên về việc thu hồi đất tại phường An tảo, thị xã Hưng yên giao cho Ban giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông tỉnh Hưng yên để nâng cấp mở rộng QL39A;
  – Căn cứ Văn bản số 232/UBND-NC ngày 28/02/2007 của UBND tỉnh Hưng yên về việc tiếp tục ủy quyền quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế ;
  – Căn cứ công văn số 304/UBND-KHTH ngày 16/03/2007 của UBND tỉnh Hưng yên về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm;
  – Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Hưng yên về việc giao quyền điều hành hoạt động UBND thị xã cho ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Chủ Tịch thường trực UBND thị xã;
  – Căn cứ Biên bản lập ngày 13/03/2007 của các phòng chức năng thuộc UBND thị xã, Ban GPMB tỉnh và UBND phường An tảo đối với ông Vũ Trường Sâm , về việc bàn giao mặt bằng cho Ban GPMB các Dự án công trình giao thông tỉnh;
  – Xét đề nghị của Ban GPMB QL 39 thị xã tại tờ trình số 56/TT-GPMB ngày 16/03/2007;
  (Trong clip quay cảnh chính quyền cưỡng chế được Chủ tịch UBND phường An tảo đọc )Trên có các căn cứ của Luật, của Nghị định, của HĐND, của nội bộ Chính quyển 3 cấp của tỉnh Hưng yên tôi không nói đến.
  Những căn cứ có liên quan đến gia đình tôi là 
  – Căn cứ Quyết định số 3053/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh Hưng yên về việc thu hồi đất tại phường An tảo, thị xã Hưng yên giao cho Ban giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông tỉnh Hưng yên để nâng cấp mở rộng QL39A;
  ( Như nêu ở trên thì phần 90% diện tích của đại gia đình tôi nằm ngoài Dự án mở rộng QL39A, có nghĩa là được ở lại, không phải di dời)
  – Căn cứ Văn bản số 232/UBND-NC ngày 28/02/2007 của UBND tỉnh Hưng yên về việc tiếp tục ủy quyền quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế ;
  – Căn cứ công văn số 304/UBND-KHTH ngày 16/03/2007 của UBND tỉnh Hưng yên về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm
  Hai công văn trên là việc làm trái hoàn toàn quy định của luật đất đai 2003, trái luật hành chính vì:
  – Chỉ có QUYẾT ĐỊNH mới có hiệu lực thu hồi đất, đằng này UBND tỉnh Hưng yên dùng CÔNG VĂN để thu hồi, rồi lại thu hồi phần diện tích không nằm trong dự án.
  – UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định thu hồi đất cho mọi người dân xung quanh và liền kề gia đình tôi ( những khu vực có diện tích mà dự án mở rộng QL39A chiếm dụng vào ) nhưng riêng đại gia đình tôi thì UBND tỉnh không thể, không giám ban hành quyết định thu hồi đất ( vì nằm ngoài dự án mở rộng QL39A ) 
  Các bạn thấy hiện tượng trên có phải Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất là trái đạo , 100% trái luật không????? Có phải là Chính quyền tỉnh Hưng yên muốn Bức tử đại gia đình tôi không ????? nhờ các bạn lên tiếng.
  Từ đó đại gia đình tôi bị mang cái tiếng chống đối pháp luật nên ngày 30/01/2008 có 3 trong 6 đảng viên của đại gia đình bị Thị ủy Hưng yên ra quyết định kỷ luật Đảng với lý do “ không chấp hành quyết định 3053/QĐ-UBND ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh Hưng yên về việc thu hồi đất tại phường An tảo thị xã Hưng yên , giao cho ban giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông tỉnh Hưng yên để nâng cấp mở rộng Quốc lộ 39A. Đã bị UBND thị xã ra Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 16/03/2007 về việc cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất “. lúc này Oan chồng Oan, hai đảng viên đã làm đơn khiếu lại nên các tổ chức đảng. Đến ngày 23/10/2010 Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang thay mật Ban Bí Thư ký Quyết định thành lập đoàn giải quyết khiếu lại kỷ luật đảng. Ngày 09/05 gia đình mới được giải oan được thể hiện trong hai quyết định số 767 và 768 của Ban Bí Thư TW Đảng được đ/c Ngô Văn Dụ Thay mặt ký ban hành. Đã chứng mính cho đại gia đình tôi thực hiện đúng pháp luật .Sai trái thuộc về Chính quyền các cấp của tỉnh Hưng yên. Đến nay đã gần 2 năm mà Chính quyền các cấp tỉnh hưng yên vẫn chưa chịu sửa sai , vẫn ngoan cố dìm nén gia đình thực hiện các quyết định giao tái định cư của năm 2007 ( các quyết định đó được căn cứ vào quyết định 3053. mà nghĩa vụ thực hiện quyết định 3053 đã hoàn thành, còn diện tích phía trong liền kề theo luật đất đai thì gia đình được ở lại, đâu bị thu hồi mà bị Chính quyền cưỡng chế quyết định thu hồi đất). 9 năm nay đại gia đình ( 6 gia đình ) tôi đã rất khổ sở, không nhà, 8 năm nay phải đi ở nhờ, mất việc làm, không còn tài sản mưu sinh. Sống nhờ vào sự bao bọc của họ hàng, người thân. Cuộc sống thật khốn cùng vì mất nhà, mất đất ở, mất tài sản. Gia đình vẫn cam chịu để đấu tranh bằng được công lý , Chính quyền đã thấy cái sai thì hãy trả lại TỨC THÌ đất ở nguyên trang như trước khi cưỡng chế, để gia đình có chốn mưu sinh, đảm bảo sự sinh tồn của 17 con người NGAY BÂY GIỜ, đền bù toàn bộ thiệt hại mà chính quyền gây ra cho gia đình tôi.
  Cũng trong thời gian trên gia đình khiếu nại quyết định cưỡng chế, hiện nay Tòa hành chính Tòa án tối cao đang thụ lý giải quyết.
  Dưới đây là một DÀN HỢP XƯỚNG các kiểu thể hiện của Chính quyền tỉnh Hưng yên khi gặp tình thế “ KHÔNG THỂ ĂN CHẶN ĐẤT CỦA DÂN” trong sự vụ gia đình tôi như sau:
  – Quyết định 2651QĐ-UB ngày 11/07/2005 của UBND tỉnh Hưng yên về việc điều chỉnh một phần diện tích đã thu hồi tại Quyết định 3053/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh hưng yên ( QĐ3053 đã giao 100% diện tích để làm đường còn đâu mà THỪA NỮA !!!??? mà điều chỉnh)
  – Công văn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng yên số 62/CV-BV ngày 06/04/2005 về việc xin thu hồi đất giải phóng mặt bằng đường Nguyễn văn Linh ( Quốc lộ 39A) cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh ( đâu có được nằm trong danh sách được đầu tư mở rộng của Thủ Tướng Chính phủ ban hành ) 
  – Công văn của Sở xây dựng Hưng yên số 128/CV-SXD ngày 12/05/2005 về việc đất thu hồi sau giải tỏa đường Nguyễn Văn Linh ( Quốc lộ 39A) giao cho bệnh viện Đa khoa tỉnh” ( Chứng minh cho việc phần diện tích còn lại của đại gia đình tôi chưa có dự án, nằm ngoài dự án mở rộng QL39A, không thuộc đối tượng , diện tích trong quyết định 3053, thế mà trong quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất lại bị TÚM CỔ NÔI VÀO NGHĨA LÀ SAO??? )
  – Thông báo 130/TB-UB của UBND tỉnh Hưng yên ngày 18/8 năm 2005 thông báo ý kiếm kết luật của Chủ Tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch tỉnh ngày 17/8/2005 có nội dung “ Khu vực bệnh viện đa khoa tỉnh : UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất để phục vụ lợi ích công cộng theo quy hoạch được duyệt. UBND thị xã Hưng yên ra các quyết định thu hồi cho từng hộ ; sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với UBND thị xã Hưng yên xác định rõ diện tích, nguồn gốc đất, xây dựng Trạm biến áp để giải quyết theo quy định “. 
  Làm gì có quyết định nào thể hiện khu diện tích còn lại ngoài dự án mở rộng QL39 đã được thu hồi , hay các ông Chủ Tịch và các Phó chủ tịch cứ rêu rao làm giao thông tĩnh. Đối với 6 hộ gia đình trước khi bị cưỡng chế không được nhận quyết định thu hồi đất nào mà chỉ bị cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất VÀ ĐƯỢC NGHE TỪ MIỆNG CỦA CÁC ÔNG TRONG CUỘC HỌP NÀY LÀ CÓ QUYẾT ĐỊNH . Nếu có thì Ban Bí Thư Quyết định phục hồi lại đảng cho hai đảng viên trong đại gia đình là sai sao????? 
  9 năm nay đại gia đình ( 6 gia đình ) tôi đã rất khổ sở, không nhà, 9 năm nay phải đi ở nhờ, mất việc làm, không còn tài sản mưu sinh. Sống nhờ vào sự bao bọc của họ hàng, người thân. Cuộc sống thật khốn cùng vì mất nhà, mất đất ở, mất tài sản. Gia đình vẫn cam chịu để đấu tranh bằng được công lý , Chính quyền phải trả lại ngay tức thì đất ở nguyên trang như trước khi cưỡng chế, để gia đình có chốn mưu sinh, đảm bảo cuộc sống cấp thiết hiện nay của 17 con người, đền bù toàn bộ thiệt hại mà chính quyền gây ra cho gia đình tôi. Gia đình tôi đã được ý Đảng, còn lòng dân tôi mong các bạn đồng cảm, cùng sẻ chia với gia đình tôi. 
  Cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ Ý KIẾN cùng đại gia đình tôi
  Trân thành cám ơn các bạn, mong các bạn hãy hết mình bảo vệ Đảng, bảo vệ pháp

 4. Tôi xin trình bầy trình tự sự vụ của gia đình tôi nhờ Công Luận LÊN TIẾNG
  giúp tôi:
  CÁC dữ liệu quan trọng có nội dung văn bản đầy đủ, 
  quyết định việc làm sai pháp luật có trong nick facebook : www.facebook.com/vutiennamdthn
  – Năm 2002 tỉnh Hưng yên được Bộ giao thông vận tải ( quyết định 2639/QĐ-KHĐT) phê duyệt quy hoạch mở rộng đoạn Km 30 + 650 đến Km 36 + 150 đường 39A cụ thể : “Bề rộng nền đường là 54m; Bề rộng phần xe chạy hai bên là 30m; Bề rộng dải an toàn hai bên là 1m ; Bề rộng dải phân cách giữa là 3m; Bề rộng dải trồng hao và GIAO THÔNG TĨNH hai bên là 6m; Bề rộng hè đường hai bên là 14m; “
  – Ngày 31 / 07 / 2003 Tỉnh ủy Hưng yên có Thông báo số 365 – TB/TU có nội dung “ Chủ trương giải phóng mặt bằng tính từ tim đường về hai bên là 47m . Việc thực hiện nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, lợi ích công cộng …phải đảm bảo đúng chính sách, công khai, công bằng “.
  – Vị trí đất của đại gia đình tôi cách xa tim đường là 43 – 68 m ( như ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy thì đất của đại gia đình tôi bị dự án chiếm dụng vào 4m ( diện tích làm đường là 177m ). Còn lại ( 68 – 4 = 64 m chiều sâu) bằng 90% diện tích đất ở liền kề phía trong của đại gia đình nằm ngoài dự án ).
  – Ngày 22 /10/ 2004 Tỉnh ủy Hưng yên ra Thông báo số 650 – TB/TU trích nội dung “ Những đoạn, vị trí khi lùi phía sau là đất công hoặc đất 03 thì lùi đủ 47m từ tim đường, những đoạn và vị trí khi lùi vào đất thổ cư thì giải phóng mặt bằng đúng theo yêu cầu của dự án. Những việc làm chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy phải kiểm tra lại và sửa ngay “ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY ĐÃ RA THÔNG BÁO NHẰM NGĂN CHẶN,CẢNH BÁO VIỆC LÀM SAI TRÁI của Ban giải phóng mặt bằng
  – Ngày 03 /12/2004 UBND tỉnh Hưng yên ra Quyết định 3053/QĐ-UB. Tại điều 1 chỉ rõ “ Thu hồi 40.399,8m…..Giao 40.399,8m đất cho Ban giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông tỉnh để nâng cấp, mở rộng QL 39A thị xã Hưng yên” ,nghĩa là không còn 1m nào để dùng vào việc khác( Dự án khác) mà chỉ để nâng cấp mở rộng đường trong dự án mở rộng QL39A.
  – Biên bản kiểm kê tài sản các ngày 28;29/ 04/ 2005 đã ghi rõ phần diện tích dự án nâng cấp mở rộng QL39A chiếm dụng ( tổng diện tích làm đường là 177m).
  – Giấy cam kết của các hộ
  – Biên bản hiện trường ngày 28/11/2005 giữa gia đình với Ban giải phóng mặt bằng “ Đã cùng tiến hành cùng bàn giao mặt bằng để làm đường 39A thuộc khu vực Km 33 + 750 đến Km 33 + 800 đầy đủ và đúng cam kết của các hộ “.
  Các căn cứ của quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất số 16; 17; 18; 19; 20; 21 cùng ngày 16/03/2007 có toàn bộ nội dung như sau:
  – Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003
  – Căn cứ Khoản 3 Điều 39 Luật đất đai ngày 26/11/2003
  – Căn cứ Điều 47 Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi.
  – Căn cứ Quyết định số 3053/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh Hưng yên về việc thu hồi đất tại phường An tảo, thị xã Hưng yên giao cho Ban giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông tỉnh Hưng yên để nâng cấp mở rộng QL39A;
  – Căn cứ Văn bản số 232/UBND-NC ngày 28/02/2007 của UBND tỉnh Hưng yên về việc tiếp tục ủy quyền quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế ;
  – Căn cứ công văn số 304/UBND-KHTH ngày 16/03/2007 của UBND tỉnh Hưng yên về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm;
  – Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 30/01/2007 của UBND tỉnh Hưng yên về việc giao quyền điều hành hoạt động UBND thị xã cho ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Chủ Tịch thường trực UBND thị xã;
  – Căn cứ Biên bản lập ngày 13/03/2007 của các phòng chức năng thuộc UBND thị xã, Ban GPMB tỉnh và UBND phường An tảo đối với ông Vũ Trường Sâm , về việc bàn giao mặt bằng cho Ban GPMB các Dự án công trình giao thông tỉnh;
  – Xét đề nghị của Ban GPMB QL 39 thị xã tại tờ trình số 56/TT-GPMB ngày 16/03/2007;
  (Trong clip quay cảnh chính quyền cưỡng chế được Chủ tịch UBND phường An tảo đọc )Trên có các căn cứ của Luật, của Nghị định, của HĐND, của nội bộ Chính quyển 3 cấp của tỉnh Hưng yên tôi không nói đến.
  Những căn cứ có liên quan đến gia đình tôi là 
  – Căn cứ Quyết định số 3053/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh Hưng yên về việc thu hồi đất tại phường An tảo, thị xã Hưng yên giao cho Ban giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông tỉnh Hưng yên để nâng cấp mở rộng QL39A;
  ( Như nêu ở trên thì phần 90% diện tích của đại gia đình tôi nằm ngoài Dự án mở rộng QL39A, có nghĩa là được ở lại, không phải di dời)
  – Căn cứ Văn bản số 232/UBND-NC ngày 28/02/2007 của UBND tỉnh Hưng yên về việc tiếp tục ủy quyền quyết định cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế ;
  – Căn cứ công văn số 304/UBND-KHTH ngày 16/03/2007 của UBND tỉnh Hưng yên về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm
  Hai công văn trên là việc làm trái hoàn toàn quy định của luật đất đai 2003, trái luật hành chính vì:
  – Chỉ có QUYẾT ĐỊNH mới có hiệu lực thu hồi đất, đằng này UBND tỉnh Hưng yên dùng CÔNG VĂN để thu hồi, rồi lại thu hồi phần diện tích không nằm trong dự án.
  – UBND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định thu hồi đất cho mọi người dân xung quanh và liền kề gia đình tôi ( những khu vực có diện tích mà dự án mở rộng QL39A chiếm dụng vào ) nhưng riêng đại gia đình tôi thì UBND tỉnh không thể, không giám ban hành quyết định thu hồi đất ( vì nằm ngoài dự án mở rộng QL39A ) 
  Các bạn thấy hiện tượng trên có phải Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất là trái đạo , 100% trái luật không????? Có phải là Chính quyền tỉnh Hưng yên muốn Bức tử đại gia đình tôi không ????? nhờ các bạn lên tiếng.
  Từ đó đại gia đình tôi bị mang cái tiếng chống đối pháp luật nên ngày 30/01/2008 có 3 trong 6 đảng viên của đại gia đình bị Thị ủy Hưng yên ra quyết định kỷ luật Đảng với lý do “ không chấp hành quyết định 3053/QĐ-UBND ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh Hưng yên về việc thu hồi đất tại phường An tảo thị xã Hưng yên , giao cho ban giải phóng mặt bằng các dự án công trình giao thông tỉnh Hưng yên để nâng cấp mở rộng Quốc lộ 39A. Đã bị UBND thị xã ra Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 16/03/2007 về việc cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất “. lúc này Oan chồng Oan, hai đảng viên đã làm đơn khiếu lại nên các tổ chức đảng. Đến ngày 23/10/2010 Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang thay mật Ban Bí Thư ký Quyết định thành lập đoàn giải quyết khiếu lại kỷ luật đảng. Ngày 09/05 gia đình mới được giải oan được thể hiện trong hai quyết định số 767 và 768 của Ban Bí Thư TW Đảng được đ/c Ngô Văn Dụ Thay mặt ký ban hành. Đã chứng mính cho đại gia đình tôi thực hiện đúng pháp luật .Sai trái thuộc về Chính quyền các cấp của tỉnh Hưng yên. Đến nay đã gần 2 năm mà Chính quyền các cấp tỉnh hưng yên vẫn chưa chịu sửa sai , vẫn ngoan cố dìm nén gia đình thực hiện các quyết định giao tái định cư của năm 2007 ( các quyết định đó được căn cứ vào quyết định 3053. mà nghĩa vụ thực hiện quyết định 3053 đã hoàn thành, còn diện tích phía trong liền kề theo luật đất đai thì gia đình được ở lại, đâu bị thu hồi mà bị Chính quyền cưỡng chế quyết định thu hồi đất). 9 năm nay đại gia đình ( 6 gia đình ) tôi đã rất khổ sở, không nhà, 8 năm nay phải đi ở nhờ, mất việc làm, không còn tài sản mưu sinh. Sống nhờ vào sự bao bọc của họ hàng, người thân. Cuộc sống thật khốn cùng vì mất nhà, mất đất ở, mất tài sản. Gia đình vẫn cam chịu để đấu tranh bằng được công lý , Chính quyền đã thấy cái sai thì hãy trả lại TỨC THÌ đất ở nguyên trang như trước khi cưỡng chế, để gia đình có chốn mưu sinh, đảm bảo sự sinh tồn của 17 con người NGAY BÂY GIỜ, đền bù toàn bộ thiệt hại mà chính quyền gây ra cho gia đình tôi.
  Cũng trong thời gian trên gia đình khiếu nại quyết định cưỡng chế, hiện nay Tòa hành chính Tòa án tối cao đang thụ lý giải quyết.
  Dưới đây là một DÀN HỢP XƯỚNG các kiểu thể hiện của Chính quyền tỉnh Hưng yên khi gặp tình thế “ KHÔNG THỂ ĂN CHẶN ĐẤT CỦA DÂN” trong sự vụ gia đình tôi như sau:
  – Quyết định 2651QĐ-UB ngày 11/07/2005 của UBND tỉnh Hưng yên về việc điều chỉnh một phần diện tích đã thu hồi tại Quyết định 3053/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh hưng yên ( QĐ3053 đã giao 100% diện tích để làm đường còn đâu mà THỪA NỮA !!!??? mà điều chỉnh)
  – Công văn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng yên số 62/CV-BV ngày 06/04/2005 về việc xin thu hồi đất giải phóng mặt bằng đường Nguyễn văn Linh ( Quốc lộ 39A) cấp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh ( đâu có được nằm trong danh sách được đầu tư mở rộng của Thủ Tướng Chính phủ ban hành ) 
  – Công văn của Sở xây dựng Hưng yên số 128/CV-SXD ngày 12/05/2005 về việc đất thu hồi sau giải tỏa đường Nguyễn Văn Linh ( Quốc lộ 39A) giao cho bệnh viện Đa khoa tỉnh” ( Chứng minh cho việc phần diện tích còn lại của đại gia đình tôi chưa có dự án, nằm ngoài dự án mở rộng QL39A, không thuộc đối tượng , diện tích trong quyết định 3053, thế mà trong quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất lại bị TÚM CỔ NÔI VÀO NGHĨA LÀ SAO??? )
  – Thông báo 130/TB-UB của UBND tỉnh Hưng yên ngày 18/8 năm 2005 thông báo ý kiếm kết luật của Chủ Tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó chủ tịch tỉnh ngày 17/8/2005 có nội dung “ Khu vực bệnh viện đa khoa tỉnh : UBND tỉnh đã có quyết định thu hồi đất để phục vụ lợi ích công cộng theo quy hoạch được duyệt. UBND thị xã Hưng yên ra các quyết định thu hồi cho từng hộ ; sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với UBND thị xã Hưng yên xác định rõ diện tích, nguồn gốc đất, xây dựng Trạm biến áp để giải quyết theo quy định “. 
  Làm gì có quyết định nào thể hiện khu diện tích còn lại ngoài dự án mở rộng QL39 đã được thu hồi , hay các ông Chủ Tịch và các Phó chủ tịch cứ rêu rao làm giao thông tĩnh. Đối với 6 hộ gia đình trước khi bị cưỡng chế không được nhận quyết định thu hồi đất nào mà chỉ bị cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất VÀ ĐƯỢC NGHE TỪ MIỆNG CỦA CÁC ÔNG TRONG CUỘC HỌP NÀY LÀ CÓ QUYẾT ĐỊNH . Nếu có thì Ban Bí Thư Quyết định phục hồi lại đảng cho hai đảng viên trong đại gia đình là sai sao????? 
  9 năm nay đại gia đình ( 6 gia đình ) tôi đã rất khổ sở, không nhà, 9 năm nay phải đi ở nhờ, mất việc làm, không còn tài sản mưu sinh. Sống nhờ vào sự bao bọc của họ hàng, người thân. Cuộc sống thật khốn cùng vì mất nhà, mất đất ở, mất tài sản. Gia đình vẫn cam chịu để đấu tranh bằng được công lý , Chính quyền phải trả lại ngay tức thì đất ở nguyên trang như trước khi cưỡng chế, để gia đình có chốn mưu sinh, đảm bảo cuộc sống cấp thiết hiện nay của 17 con người, đền bù toàn bộ thiệt hại mà chính quyền gây ra cho gia đình tôi. Gia đình tôi đã được ý Đảng, còn lòng dân tôi mong các bạn đồng cảm, cùng sẻ chia với gia đình tôi. 
  Cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ Ý KIẾN cùng đại gia đình tôi
  Trân thành cám ơn các bạn, mong các bạn hãy hết mình bảo vệ Đảng, bảo vệ pháp

 5. Có các nội dung dữ liệu khẳng định một cách khách quan việc làm trái pháp luật của CHÍNH QUYỀN TỈNH HƯNG YÊN.  Rất mong sự sự chia sẻ và hối thúc từ CÔNG LUẬN

 6. Ban phai tuong trinh ro vu viec quy hoach den bu dat nha ban ntn co dung luat phap hay thoa dang khong…chi tuong thuat viec cuong che chua du de moi nguoi len tieng benh vuc…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here