SỰ YÊN NGHỈ TRONG ĐỨC CHÚA TRỜI – Mục sư Dương Quang Thoại – 15.12.2018

5
28Xin kính mời Quí vị đăng ký (Subscribe) vào Kênh của chúng tôi để nhận được các Video mới nhất.
Đăng ký tại:

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm
33 Cách Mạng Tháng Tám – Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ
Phone, Viber, Zalo: (84) 913-749-652
Email: thoaiquangduong@gmail.com
Facebook:
– Chắp Cánh Bay Cao
– Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ

SỰ YÊN NGHỈ TRONG ĐỨC CHÚA TRỜI!
15.12.2018

– Đừng ác cảm với hai chữ “Sa-bát” – Hãy nghiên cứu Kinh Thánh!
– Tân ước lặp lại điều răn thứ tư.

Hê-bơ-rơ 4:1-11. Lời hứa về sự an nghỉ.
1 Vì thế, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn đó, thì chúng ta hãy lo sợ, để không một ai trong chúng ta bị mất cơ hội. 2 Vì Tin Lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ; nhưng lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe, họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin.
3 Về phần chúng ta là những người đã tin, thì bước vào sự an nghỉ, như Đức Chúa Trời đã phán: ‘‘Như Ta đã thề trong cơn thịnh nộ: ‘Chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của Ta!’ “ Thi-thiên 95:11. Mặc dù công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng tạo thế giới. 4 Vì có chỗ Ngài phán về ngày thứ bảy rằng: ‘‘Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời nghỉ các công việc Ngài.” Sáng-thế ký 2:2. 5 Về điều nầy, Ngài lại phán: ‘‘Chúng sẽ chẳng hề bước vào sự an nghỉ của Ta.” 6 Như vậy, vẫn còn một số người sẽ được vào sự an nghỉ đó. Còn những người trước đây đã nghe Tin Lành nhưng không được vào đó vì không vâng lời.
7 Hơn nữa, sau một thời gian rất lâu, trong một thi thiên của Đa-vít, Chúa lại định một ngày nữa gọi là ‘‘ngày nay,” như đã dẫn ở trên: ‘‘Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng.” Thi-thiên 95:7, 8. 8 Vì nếu Giô-suê đã cho họ an nghỉ, thì Đức Chúa Trời không còn nói về một ngày khác nữa. Phục 31:7. 9 Thế thì vẫn còn một ngày an nghỉ sa-bát cho con dân Đức Chúa Trời. 10 Vì ai bước vào sự an nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài vậy.
11 Cho nên, chúng ta phải nỗ lực bước vào sự an nghỉ đó, để không có một người nào trong chúng ta sa ngã vì theo gương những kẻ không vâng lời.

1. Sự an nghỉ của Chúa và những người không tiếp nhận! (1-2)

2. Bàn về sự an nghỉ của Chúa, Phao-lô nói đến ngày Sa-bát! (3-6)

3. Chúa có định một ngày nghỉ khác thay ngày thứ bảy không? (7-10)

4. Nhiều người không vâng lời về sự yên nghỉ trong Chúa (11)

Sự yên nghỉ tâm linh.
Ma-thi-ơ 11:28, 29. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.

3 yếu tố đặc biệt của ngày Thứ Bảy
Sáng-thế ký 2:2, 3. Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. 3 Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.

Ngày nghỉ theo điều răn của Chúa là ngày nào?
Xuất Ê-díp-tô ký 20:8, 10, 11. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh… 10 nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi… 11 vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.

Xuất 20:11 nhắc 3 yếu tố của ngày thứ Bảy y như Sáng 2:2,3

Vi phạm ngày thứ Bảy bị xử tử (luật dân sự) vậy tội nầy phải nghiêm trọng như giết người, bất hiếu…!
Xuất 31:15. Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày sa-bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử.

Nghỉ ngày thứ Bảy để dưỡng sức lại.
Xuất 23:12. Luôn trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc mình, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ; cùng con trai của đầy tớ gái và người ngoại bang được dưỡng sức lại.

Ngày nào nghỉ cũng dưỡng sức được, sao phải thứ bảy?
Nghỉ ngày thứ Bảy: không lao động, kinh doanh, làm việc thế gian!
Xuất 34:21. Trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, dẫu mùa cày hay mùa gặt ngươi cũng phải nghỉ vậy.

Nghỉ ngày thứ Bảy để thờ phượng Chúa.
Lê-vi ký 23:3. Người ta làm việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, một ngày nghỉ, tức một sự nhóm hiệp thánh; đừng làm một công việc gì; ấy là lễ sa-bát của Đức Giê-hô-va trong những nơi các ngươi ở.

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/dan-su

5 COMMENTS

  1. Toi rat vui mung la tho phuong Chua ngay sa bat,boi le khi tho phuong Chua ngay nay toi doc muoi dieu ran toi khong cam thay boi roi .Toi nghi rang cac Su do deu tho phuong Chua ngay Sa bat ,ngay ca Su do Phao lo cung tho phuong Chua ngay Sa bat.Toi cung nghi rang ngay Sa bat la ngay Chua nghi vangay Chua Jesus song lai co su khac nhau .Ngay Chua Jesus song lai cac mon do di rao tin mung Chua da song lai roi.Theo toi nghi khong the thay the dieu ran cua Chua bang bat cu lap luan nao du cho lap luan do co tot hay hop ly den dau nua.Hien nay toi tho phuong Chua ngay Chua nhat nhung tan day long toi huong ve ngay Sa bat.Cam on muc su nhieu giang cho toi hieu that ro ngay Sa bat va toi duoc yen nghi trong DCT .A MEN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here