Thi hành án dân sự có vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng nói chung và quá trình giải quyết vụ án nói riêng. Đây là công đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng, bảo đảm cho bản án, quyết định của Tòa án được chấp hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước. Một bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực thi hành thì người được thi hành án thực hiện quyền yêu cầu thi hành án của mình như thế nào, trình tự thủ tục yêu cầu thi hành án ra sao, cũng như những vấn đề có liên quan đến việc yêu cầu thi hành án.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://liendoanluatsu.com/dan-su

2 Comments

Phuong Tong

February 4, 2020

Người dẩn chương trình và luật sư nói chụyên dễ thương lắm cảm tình

Reply

Hồ Vương Quân

February 4, 2020

giọng ông chồng như con gái vậy

Reply

Leave a Reply