THỦ TỤC ỦY QUYỀN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – 0902.554.006

0
24Thủ tục ủy quyền về quyền sử dụng đất, người sử dụng đất được ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật về dân sự. Việc ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất này phải bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here