Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2
82| Ngày 31/03 hàng năm là thời hạn chậm nhất người nộp thuế phải thực hiện việc kê khai sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo quy định của pháp luật việc kê khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và nộp chênh lệch bổ sung thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ áp dụng đối với đất ở và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với người nộp thuế có nhiều thửa đất trở lên trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Điều 9 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012), Điều 8 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 01/07/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp), thì người sử dụng đất phi nông nghiệp được miễn thuế trong những trường hợp sau:

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với 01 (một) thửa đất hoặc nhiều thửa đất tại cùng một quận, huyện nhưng tổng diện tích đất chịu thuế không vượt hạn mức đất ở tại nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã và không phải lập tờ khai thuế tổng hợp.

Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất ở tại các quận, huyện khác nhau nhưng không có thửa đất nào vượt hạn mức và tổng diện tích các thửa đất chịu thuế không vượt quá hạn mức đất ở nơi có quyền sử dụng đất thì người nộp thuế phải thực hiện lập tờ khai thuế cho từng thửa đất, nộp tại UBND cấp xã nơi có đất chịu thuế và không phải lập tờ khai tổng hợp thuế.

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here