Tình huống giả định: TỘI CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH

1
35Môn HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Nhóm 8 và nhóm 9
Giảng viên Nguyễn Thị Thanh Trâm
Lớp T5, tiết 9,10, phòng B2204
Khoa Luật, chuyên ngành Tư Pháp, Đại Học Vinh

Nguồn:https://batdongsancom.com/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here