Toà án Tối cao tại Hoa Kỳ (VOA)

0
26Tin tức: Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào để vượt tường lửa. Tòa án tối cao là tòa án cao nhất của Hoa Kỳ. Có chín thẩm phán quyết định về những luật lệ hệ trọng của quốc gia.
Chín thẩm phán này có thẩm quyền tội hậu trên tất cả các tòa án liên bang khác.
Điều này làm cho Toà án tối cao có thẩm quyền rất lớn. Toà án Tối cao ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người và đặt ra đường hướng cho đất nước.
Các thẩm phán nhiệm chức trọn đời tại Tòa án Tối cao.
Hiến pháp Hoa Kỳ không nói rằng các thẩm phán của Tòa án tối cao là “các thẩm phán suốt đời.”
Nhưng đó là cách Điều III, Phần I đã được giải thích.
Điều III, Mục I qui định:
“Các thẩm phán của cả Tòa án tối cao và các toà án cấp thấp hơn sẽ giữ nhiệm kỳ trọn đời trong khi họ có tư cách tốt.”
(Họ có thể bị luận tội – như đã từng xảy ra một lần vào năm 1805)
Việc bổ nhiệm các thẩm phán trọn đời là nhằm giữ cho họ không bị chi phối bởi các ảnh hưởng chính trị.
Các thẩm phán được mong đợi có một quan điểm pháp lý độc lập.
Tuy nhiên, các thẩm phán được tổng thống – là người của đảng phái chính trị — đề cử …
Vì thế tổng thống đề cử những người có cùng ý thức hệ.

“98% số lần,” các thẩm phán Tòa án Tối cao biểu quyết bằng sự tin tưởng của mình — theo một nghiên cứu về những vấn đề hệ trọng nhất kể từ năm 2000, do Đại học Chicago thực hiện.
Không có giới hạn tuổi tác hoặc tiêu chuẩn chính thức nào để trở thành một thẩm phán của Tòa án tối cao.
Từ năm 1970 đến 2006, nhiệm kỳ trung bình của một thẩm phản là khoảng 26 năm.
Một số người nói rằng các thẩm phán trì hoãn nghỉ hưu cho đến khi họ có được một tổng thống có quan điểm tương tự như họ.
Mọi phiên của Tòa án Tối cao đều hệ trọng đối với đảng cầm quyền nhằm kéo cán cân của tòa nghiêng về quan điểm chính trị của đảng mình.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here