tra cứu bộ luật dân sự

0
24TRA CỨU BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM (2005 — 2012)
VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH, web:
mua sách gọi: 0945 982 986
Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01-01-2006
Đến nay đã qua hơn 5 năm áp dụng, các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Uy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều quy định hướng dẫn thực hiện nhằm áp dụng thống nhất và chính xác các quy định mới của Bộ luật dân sự.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của Bộ luật dân sự của bạn đọc nói chung, của cán bộ làm công tác pháp luật, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy pháp luật và các sinh viên theo học ngành luật nói riêng, Nhà xuất bản Văn Hóa Thông tin xuất bản cuốn sách nêu trên do luật sư Trần Thế Vinh biên soạn
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:
Phần I: Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Phần II: Ap dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về giao dịch và giải quyết tranh chấp giao dịch — Bồi thường thiệt hại và những quy định khác
Phần III: Ap dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về giao dịch bảo đảm
Phần IV: Ap dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về tài sản
Phần V: Ap dụng một số quy định của bộ luật dân sự về nhà ở — quyền sử dụng đất
Phần VI: Ap dụng một số quy định của bộ luật dân sự về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan, quyền nhân thân
Phần VII: Ap dụng một số quy định của Bộ luật dân sự về pháp nhân, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Bộ luật dân sự điều chỉnh tất cả các quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động…
Nhận thấy rõ các khó khăn này, tác giả trong quá trình nghiên cứu, biên soạn đã cố gắng giải quyết vấn đề này giúp người đọc có thể dễ dàng tiếp cận vấn đề khi nghiên cứu hoặc áp dụng bộ luật dân sự
Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với bạn đọc
Sách dày 532 trang, Bìa Cứng, khổ 19×27 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
Giá phát hành: 325.000 đ/cuốn . Nộp lưu chiểu quý IV / 2012.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here