tra cứu bộ luật tố tụng dân sự 2012, 2013

0
25tra cứu bộ luật tố tụng dân sự mới nhất, chỉ dẫn tra cứu bộ luật tố tụng dân sự, và văn bản hướng dẫn thi hành, web:
MUA SÁCH GỌI: 0945 982 986
TRA CỨU BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM (2004 — 2012)
VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH — tập 2
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/3/2011, có hiệu lực thi hành 01/01/2012. Luật sửa đổi, bổ sung năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15-6-2004, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2005, so với Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2011 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn giải quyết các vụ việc dân sự trong giai đoạn hiện nay.
Việc tìm hiểu những quy định mới của bộ luật tố tụng dân sự về các nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự; thẩm quyền của Tòa án, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ tố tụng dân sự…
Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10-5-2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp do Bộ tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ quốc phòng ban hành…
Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐTP ngày 13-6-2012 của Hội đồng thẩm phán Tóa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật về án phí, lệ phí tịa n
Để góp phần cung cấp tài liệu nghiên cứu và áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong thực tiễn, Nhà xuất bản Văn hóa thông tin xuất bản tập sách nêu trên do luật sư Trần Thế Vinh biên soạn.
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau:
Phần I: Bộ luật tố tụng dân sự hiện hành
Phần II: Văn bản hướng dẫn thi hành bộ luật tố tụng dân sự
Phần III: Áp dụng bộ luật tố tụng dân sự về giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự
Phần IV: Giải đáp các vấn đề về nghiệp vụ trong giải quyết các vụ việc dân sự
Phần V: Trình tự, thủ tục tra cứu xác minh trao đổi, cung cấp thông tin trong tố tụng dân sự
Phần VI: Luật thi hành án dân sự — Án phí, lệ phí tòa án
Hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu hữu ích đối với bạn đọc
Sách dày 550 trang, Bìa Cứng, khổ 19×27 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
Giá phát hành: 325.000 đ/cuốn . Nộp lưu chiểu quý IV / 2012.
(Có hóa đơn) Giao tận nơi
HÃY GOI: 0945 982 986
WEB: HTTP://SAIGONBOOK.NET

Nguồn:https://batdongsancom.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here