[Videographics] Tòa án Hình sự quốc tế ICC hoạt động như thế nào? -Vietnamplus

2
23Đăng ký kênh để cùng cập nhật những tin tức nóng hỏi trong và ngoài nước!
Link đăng ký:

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại Hague được thành lập năm 2002. Hơn 120 quốc gia đã thông qua Quy chế Rome – hiệp ước nền tảng thành lập nên tòa án.

Là một tổ chức độc lập và thường trực, ICC được thành lập để đưa các vụ án hình sự nghiêm trọng nhất mà cộng đồng quốc tế quan tâm ra trước công lý, bao gồm các tội ác diệt chủng, tội ác chống lại loài người và tội ác chiến tranh.

ICC là lựa chọn xét xử cuối cùng và chỉ tiến hành xét xử khi một vụ án không được hệ thống pháp lý của một quốc gia nào đó điều tra hay truy tố.

ICC cũng có thể can thiệp nếu có dấu hiệu rõ ràng rằng quốc gia nào đó đang cố bao che cho một cá nhân khỏi trách nhiệm hình sự.

Một quốc gia cũng không có quyền truy tố một cá nhân nếu hệ thống pháp lý của quốc gia đó đã sụp đổ.

ICC chỉ có thể truy tố một hoặc các cá nhân phạm tội tại một quốc gia đã thông qua Quy chế Rome, hoặc kẻ phạm tội là công dân một quốc gia chấp nhận quyền tài phán của ICC. Nếu quốc gia đã thông qua quy chế yêu cầu, hội đồng công tố sẽ tiến hành một cuộc thẩm tra.

Văn phòng công tố cũng có quyền tự mở các cuộc điều tra, miễn là được sự cho phép của ba thẩm phán độc lập.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng có thể yêu cầu Văn phòng Công tố của ICC tiến hành một cuộc điều tra, bất kể có liên quan đến một quốc gia thuộc Liên hợp quốc hay không./.

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/tu-phap

2 COMMENTS

  1. BABYLON -MEDI BATU -HY LAP -LA MA -DAU CO AI CUI DAU XUONG VAN XIN -NHU HOA KY HIEN NAY -VAN XIN VN -VAN XIN TOI THA MANG -DE THOAT KHOI TOA AN QUOC TE -THAT CHA KHAC NAO DI AN MAY -XAU HO CHUA ? NGUOI DO THAI DAU AN MAY -VAN XIN NHU HOA KY HIEN NAY -TOA AN QUOC TE THAY HOA KY NHUC KG ? CHA KHAC NAO AN MAY ?

  2. DAU TRUONG ROME THUO XUA -AI MANH THI SONG -AI YEU THI CHET -KG HE VAN XIN AI HET -NGAY CA NHUNG LO HUY DIET NGUOI DO THAI -THOI HITLE : HUY DIET BIET BAO CON NGUOI THONG MINH -TRI TUE NHU DAN TOC DO THAI -CHET LA CHET -THE MA SIEU CUONG SO 1 NHU MY HIEN NAY -BUSH CON BI LOI DAU RA TOA TRONG TAI QUOC TE -ICC-HOA KY VAN XIN TOI -BAN NHUONG NGUOI TA 1 BUOC -NGUOI TA SE KINH BAN 1 THUOC -NHUONG DUONG DE DI -THAT LA THUA AN MAY NUA -VU KHI -QUAN SU -HUNG CUONG THE NAO ??? TAI SAO LAI CUI DAU VAN XIN VN -MOT NGUOI BINH TAT -NHU TOI -MA HOA KY PHAI CUI DAU VAN XIN -TU DAU NAM : 2019 TOI CO TINH LAP FACEBOOK -TEN :thanhtoan -TOI CO TINH BI MAT TRUOC THE GIOI -TOI GO CUA DI XIN CAC QUOC GIA TREN THE GIOI DE GIUP DO TOI -THAM CHI TOI CON VIET DON DEN CAP CHINH QUYEN DIA PHUONG -DE NHO CONG AN -DIA PHUONG GIUP DO -BANG CACH -THE CHAP -NHUNG DAU LAU CUA GIA TOC BUSH NHU THE NAO ? NEU KG AI TIN NOI -QUY VI HAY YEU CAU : BO CONG AN -PHUONG AN PHU DONG -QUAN 12'TPHCM -NHUNG VAN BAN CUA TOI LA : THE NAO ? NOI THAT DO -BO CONG AN NGUOI TA SO LUON -VOI NHUNG LOI LE CUA TOI THE NAO ? TOI CO TINH NHU THE LA CACH 《 MANH KHOE -DOI MON NO GIAN AC – DO LAU 5 GOC -BAN MUU VOI BUSH CON -HEN HA -BAN THIU -XEN VAO VN QUA NHIEU -DE THIET HAI TAI SAN CUA TOI -MA KG TRA TOI -TOI CO TINH LAM NHU THE -BI MAT CUONG QUOC SO 1 THE GIOI NHU THE DO -NEU TOI THAT SU DI AN MAY -THIEU GI CACH -TRA TRON VAO CAC BINH VIEN -DAC BIET LA UNG BUOU -HANG NGAY TOI CO 3 BUA AN NGON LAM -KIEM VAI TRAM NGAN DE DANG -NHUNG NGAY TET -TRUNG BINH VAI TRIEU DONG -THAT SU BIET BAO NGUOI CHI TOI CAI NGHE AN MAY KIEU NAY -TOI KG LAM -TOI DI BAN TUNG TO VE SO -VA RAT NHIEU THUC AN VAT -XE HU -SUA HOAI -NO NAN CHONG CHAT -NGAP DAU LUON -NEU TOI CHAP NHAN DI AN MAY -TOI KG TUNG THIEU DAU -TOI DA CHUNG KIEN 1 NGUOI DI AN MAY GOC NGA TU DEN DO ROI -HO MUA NHA -MAT TIEN TRONG HEM LON -TIEN NGHI KG THIEU GI HET -TOI HET HON LUON -NGUOI TA KHUYEN TOI NEN LAM NHU HO -TOI CUOI CUOI -TOI KG LAM DUOC -TOI LEO LAI CHO -CON THUYEN QUOC GIA VN -NHU THE NAO -THAM CHI TOI LOI DAU -CAC TONG THONG MY -DE THE CHAP CHO -THU TUONG -CHINH PHU -NGUYEN XUANPHUC -THE NAO ? DE LOI ICH CHO DAN TOC VN -THI DOI NAO TOI LAI DI AN MAY -TOI CO TINH NHU THE -LA BI MAT BO CHINH TRI -HOA KY -PHAI BIET LO THANH TOAN GIAI QUYET TRA NO TOI DO -NEU KG THI KG YEN DAU -CO MA DOI QUAN -CHO BO CONG AN VN LUON -MAC GI TOI PHAI DI AN MAY -DUNG KG ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here