Việt Nam hợp pháp hóa chuyển đổi giới tính

0
30Vào ngày 24/11/2015, Quốc hội Việt Nam thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi), chính thức công nhận quyền chuyển đổi giới tính và thay đổi giới tính trên giấy tờ sau khi phẫu thuật. Bộ luật Dân sự mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, tuy nhiên sau đó sẽ vẫn cần có các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể để người chuyển giới có thể thực hiện được quyền của mình. Mặc dù phẫu thuật chuyển giới vẫn là điều kiện để có thể thay đổi giới tính trên giấy tờ, sự kiện này vẫn được coi là một quyết định lịch sử với hàng triệu người chuyển giới, gia đình và những người ủng hộ họ.

On November 24th 2015, National Assembly of Viet Nam have passed Amended Civil Code, which recognizes the rights to change one’s sex and to apply for gender marker change after the sex reassignment surgery. The new Civil Code will take into force from January 1st, 2017. However even after that, it will need further guiding documents before the transgender people can assert their rights. Although sex reassignment surgery is still a requirement for the gender marker change, this was considered a historical decision for millions of transgender people and their supporters.


© 2015. Contact us at isee@isee.org.vn or tel (84-4)-6273-7933 for more information.
© 2015. Liên hệ với chúng tôi tại isee@isee.org.vn hoặc điện thoại (84-4)-6273-7933 để có thêm thông tin.

Nguồn: https://liendoanluatsu.com

Xem thêm bài viết khác: https://liendoanluatsu.com/dan-su

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here