Kênh truyền hình VTC14 – Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC
Luật Đất đai sửa đổi – Bộ luật thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân đã chính thức được thông qua. Với nhiều nội dung luật được cụ thể và chi tiết, các chuyên gia cho rằng Luật đất đai 2013 có nhiều điểm tiến bộ và phù hợp với thực tế Việt Nam.

Nguồn:https://batdongsancom.com/

1 Comment

Truyền Hình Số

March 23, 2020

Muốn lấy đất của dân phải mua theo giá thị trường BĐS. Chứ không phải luật rừng, muốn lấy đất thì lấy đất của nhân dân, của đồng bào. Chỉ có ở VN, đất là của nhà nước. Phải nghiên cứu thêm luật của thế giới. Phải đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

Reply

Leave a Reply